Posts in Nha Trang

KHANH HOA CENTRAL POST OFFICE  
Address: 02 Tran Phu - Nha Trang
Tel: (84-58) 821002/ 821017
Fax: (84-58) 823805

NHA TRANG POST OFFICE
Address: 04 Le Loi - Nha Trang
Tel: (84-58) 821185/ 821207
Fax: (84-58) 827498     

POST AND PRESS DISTRIBUTION COMPANY
Address: 04 Le Loi - Nha Trang
Tel: (84-58) 812111/821207
Fax: (84-58) 824022          

TELEGRAPHY AND TELEPHONY COMPANY
Address: 50 Le Thanh Ton - Nha Trang
Tel: (84-58) 826173 /823789
Fax: (84-58) 823554

KHANH HOA POST INFORMATICS CENTER
Address: 02 Tran Phu - Nha Trang
Tel: (84-58) 811391 /825410 /827335
Fax: (84-58) 823680